Derfor bør du overveje at få et ekstern byggetilsyn

Derfor bør du overveje at få et ekstern byggetilsyn

21. sep 2021

Mange boligsøgende vælger i disse tider at købe en byggegrund fremfor et allerede opført hus. Det skyldes i høj grad muligheden for at sætte sit eget personlige præg på boligen i forbindelse med dens opføring, hvorved man sikrer, at den bolig man står tilbage med, er præcis som man havde forestillet sig. Dog undervurderer mange den omfattende proces det er at opføre et hus, og der kan nemt opstå fejl i forbindelse med byggeriet. For at komme disse problemer til livs, så kan man med fordel benytte sig af et eksternt byggetilsyn, hvormed man er garanteret en flydende proces. 

Hvad er et byggetilsyn?

Når man får foretaget et byggetilsyn, så indebærer dette som regel at der laves en række stikprøver af de kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen. Det inkluderer også elementer som støbningen samt afleveringsforretningen, når du overtager det nyopførte hus. Med et eksternt byggetilsyn bliver disse skræddersyet til dit byggeri, der har til formål at varetage dine interesser. Tilsynet bliver placeret således, at det ligger på de mest kritiske tidspunkter i byggeriet. Med andre ord de tidspunkter, hvor der er størst risiko for, at der opstår fejl, noget forsøges skjult eller gemt af vejen.  

Hvorfor er det nødvendigt? 

Selvom der i det danske land findes talrige typehusfirmaer, hvor majoriteten er dygtige til deres arbejde, så er det enkelte typehusfirma ikke bedre end den håndværker, der begår sig på byggepladsen. Det er nemlig som udgangspunkt selvstændige håndværksvirksomheder, der varetager opgaverne for typehusfirmaerne. Af den årsag er det altså kvaliteten af de valgte håndværkere, der sætter standarden for, hvordan dit hus konstrueres. Du kan altså risikere at få tildelt en gruppe håndværkere, der hverken besidder de fornødne eller efterspurgte kvaliteter i forbindelse med opførelsen af din bolig - i samme ombæring er det heller ikke en selvfølge, at disse har indblik i de seneste byggeregler. Alt dette skaber en risiko for, at dit hus har enten fejl, mangler eller deciderede skader. Med ovenstående in mente kan man altså med fordel vælge et eksternt byggetilsyn, så der holdes opsyn med de mennesker, der arbejder på dit hus. 

Huller i kontrakten 

I forbindelse med et køb af en byggegrund, så vil der skulle underskrives en købsaftale. Det er essentielt for dig som køber, at du har nærlæst denne, og gerne med en advokat ved hånden. Dog kan man i forlængelse heraf overveje at benytte sig af en byggesagkyndig med henblik på det byggetekniske. Der er nemlig stor forskel på det juridiske og byggetekniske aspekt i sådanne kontrakter. Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x